Přihlásit se Registrovat

Přihlášení

Uživa. jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Zaregistrovat se

Pole označená * jsou povinná.
Jméno *
Uživa. jméno *
Heslo *
Ověření hesla *
Email *
Ověření emailu *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
K dopravě zdarma zbývá: 2000 Kč

Doprava ZDARMA po ČR u objednávek nad 2000,- Kč bez DPH

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem.

Dodavatelem je společnost Perakuma, s.r.o., Jana Froňka 663, 273 06 Libušín, IČO: 02762927, DIČ: CZ02762927 (dále jen „dodavatel“).

Kupující – fyzická nebo právnická osoba (dále jen „odběratel“) učiněním objednávky nebo registrací v e-shopu stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávka zboží a služeb může být provedena prostřednictvím e-shopu www.perakuma.cz, telefonicky (tel. +420 720 358 126), zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či poštou na adrese Perakuma, s.r.o., Jana Froňka 663, 273 06 Libušín. Parametry výrobku, vzhled a ostatní údaje uvedené v e-shopu jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců. Zboží prodávané v e-shopu je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovuje zákonným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. U každého zboží na e-shopu je uvedena dodací lhůta, která je upřesněna v potvrzení objednávky, které dostává odběratel neprodleně po zaslání objednávky dodavateli. Pokud není možné z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník okamžitě po objednání informován.

 

 

3) CENA

Ceny v E-shopu jsou uvedeny bez DPH i včetně DPH ve výši 21% . Jsme plátci daně. V závažných případech si vyhrazujeme právo na změnu cen.

 

 

4) DODACÍ PODMÍNKY– DOPRAVA

Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele (v rámci ČR) a potvrzené objednávky dodavatelem. Dopravu na místo určení zajišťuje dodavatel.

a) v případě, kdy celková hodnota objednávky zboží přesáhne 2420,– Kč včetně DPH (2000,– Kč bez DPH) je doprava ZDARMA .

b) Při objednávkách v hodnotě do 2420,– Kč včetně DPH činí dopravné 230,- Kč včetně DPH (190,- Kč bez DPH) .

Odpovědnost za škodu na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí na místě určení. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku.

Obecním úřadům, školám, státním institucím a pravidelným zákazníkům poskytujeme platbu na fakturu.

6) ZÁRUKA A REKLAMACE

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje (tj. ode dne převzetí zboží). Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi po převzetí odběratelem a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím a přepravním listu a nechat potvrdit dopravcem.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku a chybnou údržbou
c) nesprávným skladováním

O reklamaci informuje odběratel dodavatele vždy písemnou formou a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží . Dodavatel vyřídí reklamaci v zákonné lhůtě. Před případným odesláním zboží zpět k dodavateli je odběratel povinen kontaktovat dodavatele ohledně zajištění vhodného způsobu balení a dopravy zboží. Bude-li dodavateli doručeno zboží poškozené v důsledku nevhodného zabalení nebo nevhodného způsobu přepravy, nebude možno vrátit kupní cenu v plné výši. Dopravu reklamovaného zboží zajišťuje odběratel na své náklady. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je adresa určená dodavatelem. Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

 

7) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

Odběratel má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po předchozí dohodě s dodavatelem, nepoškozené, nepoužité a v původním obalu na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel.

Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladů) a popř. vrátí dobropisovanou částku převodem na účet odběratele. Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uvedeno v e-shopu nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva. Uhradil-li kupující prodávajícímu zálohu má kupující nárok na její vrácení do 5 dnů od zrušení objednávky.

 

 

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nebudou postoupeny žádným jiným subjektům. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Zákazník souhlasí s tím, že mu v rámci reklamních akcí budou e-mailem nebo srovnatelnými způsoby zasílány nevyžádané nabídky. Tento souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna.

 

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.11.2023.